Make your own free website on Tripod.com

 

健康身體

現在個個人都話要減肥,咁你知唔知自己係唔係真係要減肥,還是你只係跟風。不如看看自己的身高同體重是否合比例,如合比例,那就不要叫著要減肥啦!! 如不合比例的話,不要緊,我會和大家努力...... (唉呀!!暴露了小妹原來係一個肥妹仔)

 

 

 

身高: cm   體重: kg健康指數:

診斷結果: